Partyzantka warzywno-owocowa ;)
© 2012 Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Sierp i młot z cebuli i pomidorów

"Jedną z najlepszych i bezpośrednio działających form reklamy są wystawy. Jak dotychczas w jednych sklepach są one urządzone ładnie i estetycznie, w innych zaś okna wystawowe są często zaniedbane, co zapewne należy przypisać brakowi umiejętności i pomysłowości personelu. Chcemy sprzedawcom przyjść z pomocą, dając im do rąk niniejszy album, zawierający szereg projektów układania wystaw. Pragniemy w ten sposób przyczynić się nie tylko do podniesienia estetyki i kultury handlu na co dzień, tak w sklepach, jak i na straganach, stoiskach kiermaszowych i wózkach, lecz wpłynąć w ten sposób na lepsze zaopatrzenie konsumentów. (...) Album ten będzie dla jednych wzorcem do naśladowania, u innych zaś pobudzi ich własną, twórczą inicjatywę..."

Zobaczcie jakie dekoracje z owoców i warzyw proponowali autorzy "Albumu dekoracji wystaw warzywno-owocowych" wydanego przez "Społem" w 1957 roku, oraz w jaki sposób pobudził on naszą "twórczą inicjatywę"... ;)